close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Warto wiedzieć

Polityka Prywatności i Ochrona danych osobowych.

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu Sklepu www.sklep.savpol.pl.

 

Korzystając ze Sklepu Internetowego www.sklep.savpol.pl lub rejestrując się jako odbiorca naszego Newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe. 


Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważną sprawą i dlatego przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, które gwarantują najwyższą ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie ich przed dostępem nieupoważnionych osób.


Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach.


Dokument ten odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).


I. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Savpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach, ul. Sowińskiego 7, 44-100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000501965; NIP: 631-26-52-‘773, REGON: 243512938 (dalej: „SAVPOL”)

Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów: prześlij email na adres: ado@savpol.pl, zadzwoń pod numer +48 400 04 00 lub wyślij list na adres: Przedsiębiorstwo Savpol sp. z o.o. sp.k., ul. Sowińskiego 7, 44-100 Gliwice.

 


II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

 • Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym. 

 

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym www.sklep.savpol.pl, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

1. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy tj. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umów zawartych w ramach sklepu www.sklep.savpol.pl; 
2. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty w sklepie internetowym www.sklep.savpol.pl;
3. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru).

 • Rejestracja w sklepie internetowym

 

Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w sklepie internetowym www.sklep.savpol.pl, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

1. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy tj. nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji umów zawartych w ramach sklepu www.sklep.savpol.pl; 
2. w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w sklepie internetowym www.sklep.savpol.pl;
3. w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty w sklepie internetowym www.sklep.savpol.pl;
4. w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru).

 • Newsletter

 

Dane osobowe, które nam powierzasz rejestrując się jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej www.sklep.savpol.pl tj. Twój adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.

 


W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z SAVPOL, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dlatego przetwarzanie takie nie wymaga Twojej zgody, ale możesz mu się w każdej chwili sprzeciwić.

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w sklepie internetowym www.sklep.savpol.pl oraz informacje z konta użytkownika. W przypadku podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). 

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych SAVPOL (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

1. dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń oraz w celu obrony przed takimi roszczeniami;
2. dane z Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez SAVPOL (tj. informacje o naszych o produktach, nowościach i promocjach) oraz w celu kierowania do Ciebie zaproszenia do uczestnictwa w programie lojalnościowym;
3. Twoje dane, w celu udoskonalenia oferowanych przez nas usług i towarów oraz prowadzenia analiz statystycznych;
4. Twoje dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom.


Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe (w szczególności adres e-mail lub numer telefonu) będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach.

 


Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem przez SAVPOL Twoich danych osobowych masz następujące prawa:


1. Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich kopii.
2. Prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych.
3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, czy to przez określony czas, czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
4. Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, bez podania przyczyny. Usunięcie danych nie wpłynie na dotychczas wykonane czynności.   
5. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie.
6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego usług własnych oraz prawo do sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (inny niż marketing bezpośredni).
7. Prawo do cofnięcie zgody - w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny  - na przetwarzanie danych w zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Prawo do cofnięcie zgody na komunikację marketingową: W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową. Aby to zrobić zaloguj się i zmień ustawienia w Twoim koncie.


Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej dane kontaktowe. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz także samodzielnie edytować (zakładka "Twoje konto" Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@savpol.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w sklepie internetowym www.sklep.savpol.pl. Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania Newslettera, możesz to również zrobić samodzielnie poprzez  zmianę w ustawieniach swojego konta (zakładka "Twoje konto") lub kontaktując się mailowo na adres sklep@savpol.pl lub klikając w link o rezygnacji, zamieszczony w stopce każdego Newslettera.

Mamy obowiązek poinformować Cię w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.


Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza Twoje prawa wynikające z RODO.

 


Konsekwencje niepodania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości lub danych adresowych) może uniemożliwić świadczenie Tobie usług oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w sklepie internetowym www.sklep.savpol.pl. Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, a w przypadku sklepu internetowego www.sklep.savpol.pl – również adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w sklepie Internetowym.

Niepodanie wymaganych danych w celu otrzymywania Newslettera uniemożliwi przesyłanie Newslettera.

Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika sklepu internetowego www.sklep.savpol.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.

 

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika w sklepie www.sklep.savpol.pl lub w celu udostępniania Ci Newslettera, będziemy je przetwarzać do momentu odpowiednio: Twojej rezygnacji z konta użytkownika w sklepie internetowym, rezygnacji z Newslettera lub zakończenia jego wydawania. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących prowadzenie komunikacji marketingowej, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację.

 

Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne. Podmioty te przetwarzają dane w naszym imieniu i na podstawie umowy,  zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od tych  podmiotów zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikujemy, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności.

 

Zasady bezpieczeństwa


Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:


1. wylogowaniu się ze strony www.sklep.savpol.pl po zakończonych zakupach, gdyż samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony www.sklep.savpol.pl.;
2. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy;
3. korzystaniu z programów antywirusowych;
4. jeśli korzystasz ze strony lub sklepu internetowego www.sklep.savpol.pl za pomocą obcego komputera - pamiętaj o tym, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. 

 

Usługa Newslettera

 


 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter
 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu wysłanym na adres sklep@savpol.pl, kliknięcie w link o rezygnacji z otrzymywania Newslettera, umieszczonym w stopce każdej wiadomości lub zmianę w ustawieniach swojego konta.
 

Informacje techniczne

 

 1. Informacje techniczne Informacje techniczne – pliki cookie.
 2. Podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu Internetowego www.sklep.savpol.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.savpol.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka. Informacje zarejestrowane w plikach cookie w celach reklamowych i statystycznych.
 3. Pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 4. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą ograniczyć korzystanie ze sklepu internetowego.
 5. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.
 

Wtyczka Facebooka

 

 1. Nasza strona zawiera plugin portalu społecznościowego Facebook - Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wtyczka Facebooka jest oznaczona na naszej stronie logo Facebook.
 2. Wyświetlając stronę naszego sklepu, Państwa przeglądarka nawiąże połączenie z serwerem Facebooka, ponieważ plugin ten łączy Cię z naszym profilem na Facebooku. Wówczas Facebook może uzyskać informację, o Twoim wejściu na stronę sklep.savpol.pl ze swojego adresu IP. Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, to Facebook zarejestruje informację na Facebooku.
 3. Niewykluczone, że jeśli nie jesteście zalogowani na Facebooku, to Facebook jest w stanie pozyskać informację o adresie IP.
 4. Informujemy, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych osobowych i sposobie i wykorzystania, więc cel i zakres tych danych nie jest nam znanych. Więcej informacji dotyczących prywatności na Facebooku znajdują się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/
 5. Jeśli nie chcesz, żeby Facebook pozyskiwał informację o wizytach na naszej stronie, to sugerujemy wylogowanie się z konta na Facebooku.
 

Ochrona danych osobowych w Google Analytics

 

 1. Nasza strona używa mechanizmów usług sieciowych Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
 2. Są to m.in. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager, które używają plików cookies umożliwiających analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA.
 3. Jeśli włączyłeś na Twoim urządzeniu ukrywanie adresu IP podczas odwiedzin na naszej stronie, to adres IP jest skracany przez Google. Na wniosek operatora strony internetowej Google wykorzystuje dane do analizy korzystania ze strony internetowej, przygotowywania raportów i innych usług.
 4. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookies w przeglądarce internetowej, lecz wtedy nie wszytkie funkcje strony internetowej będą dostępne. Ponadto, użytkownik może zablokować zapisywanie danych zbieranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej włącznie z adresem IP oraz wysyłania ich do Google. Wystarczy zainstalować wtyczkę dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 
Szkolenia
branżowe
 
Sprzedaż
hurtowa
 
Inspirujące
przepisy